Ambassadeurs

In elke regio van RIBW AVV zijn ZO-ambassadeurs actief. ZO-ambassadeurs zijn ambassadeurs van de Zelf & Ontwikkeling-visie. Zowel cliënten als medewerkers van RIBW AVV kunnen die ZO-ambassadeur zijn. Samen organiseren en faciliteren zij herstelgerichte activiteiten in hun eigen regio.

ZO-ambassadeur in 't kort 

ZO-ambassadeurs verspreiden het HEE gedachtegoed: Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. De ZO-ambassadeurs weten wat er speelt in de regio en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van herstelondersteunend handelen binnen RIBW AVV. Daarnaast faciliteren ambassadeurs herstelgerichte activiteiten en brengen ze het cursusaanbod van ZO onder de aandacht in de regio's. Ook gaan ambassadeurs in de regio het gesprek aan over herstelondersteunend handelen. Merk je bijvoorbeeld dat er factoren zijn die het herstel van cliënten belemmeren? Jij geeft dit aan! 

Ben jij een toekomstig ZO-ambassadeur? 

Als ZO-ambassadeur ben je enthousiast, nieuwsgierig en 'open minded'. Daarnaast ben je bewust bezig met je eigen herstel en sta je achter de ZO-visie. Dit betekent onder andere dat je cliënten, waar nodig, ondersteunt maar hen zelf regie geeft. Ondersteunen doe je bijvoorbeeld door te luisteren, plannen te maken en samen naar een doel te werken. 

Wat verwachten we van jou? 

Naast jouw enthousiasme, nieuwsgierigheid en ondersteunende houding is het belangrijk dat je: 

  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt 
  • Het introductieprogramma voor vrijwilligers volgt 
  • De ZO-ambassadeurstraining volgt
  • Deelneemt aan overleggen en bijeenkomsten 
  • Deelneemt aan jaargesprekken

Wil je ZO-ambassadeur worden? 

Meld je hier aan! Vermeld in je e-mail je voor- en achternaam en telefoonnummer. Na je aanmelding krijg je zo snel mogelijk een reactie.