De ontmoetingssite 'Durf jij met mij'.

Waarom is dit een mooi initiatief voor een cliënt? Deze gratis contact-/ontmoetingssite geeft mensen vanaf 18 jaar met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid de mogelijkheid om contact te leggen met elkaar. Durfjijmetmij draagt bij aan het doorbreken en voorkomen van eenzaamheid, het versterken van sociale participatie en het opbouwen van een eigen sociale netwerk. De mooie vriendschappen of gezellige ontmoetingen die mogelijk ontstaan geven meer ‘kleur’ aan het leven van cliënten. Zelf behouden cliënten de regie over hun sociale contacten. En juist het contact met gelijkgestemden stimuleert wederzijdse begrip.