Wijkendag hoogte 80

Bovenop Hoogte80 komt deze grote circustent te staan, en daarbinnen en er omheen zullen verschillende activiteiten plaats vinden. Er zullen informatie-stands zijn van de woningbouwcorporaties en Team Leefomgeving en anderen, er zullen activiteiten en leuke workshops georganiseerd worden voor jong en oud, er zal muziek en theater zijn en natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten met een hapje en een drankje! Op zaterdag 28 september is er ’s middags van 13:30 uur tot 18:00 uur een Wijkendag gepland. De dag wordt georganiseerd door leden van het bewonersplatform samen met stichting Kunst op de Bult en heeft als thema: Gezonde Toekomst – voor en door de wijk.